Przejdź do głównej zawartości strony

Tak dla Was graliśmy (i się zmienialiśmy)

25 czer­w­ca na sce­nie Komedii zobaczyliś­cie ostat­nie przed­waka­cyjne przed­staw­ie­nie. Ofic­jal­nie zakończyliśmy nim sezon artysty­czny 2022/2023. Jaki on był dla Was i dla nas? Co tu dużo mówić: na pewno trochę się zmie­nil­iśmy. I jeszcze będziemy.

Tak dla Was graliśmy (i się zmienialiśmy) Tak dla Was graliśmy (i się zmienialiśmy)

„Kanał Polska" zakończył sezon!

25 czer­w­ca zakończyliśmy sezon pokazem „Kanału Pol­s­ka”. Niesprawd­zone newsy, kanapowe roz­mowy o sprawach ostate­cznych, kon­cert sąsiedz­kich zło-życzeń — z tym wszys­tkim wrócimy we wrześniu!

„Kanał Polska „Kanał Polska

„Pasztety, do boju!"

Zaprasza­my na pełną humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu. To his­to­ria o skali i mocy hej­tu, ale też o wielkiej sile przy­jaźni, miłoś­ci i odwa­gi.

„Pasztety, do boju! „Pasztety, do boju!
PREMIERA PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

Zemsta

Zemsta

„Zem­s­ta”, czyli sztu­ka, w której nie chodzi o mur graniczny. Opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach. Klasy­cz­na kome­dia XIX-wiecz­na, arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej, we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. His­to­ria peł­na inteligencji i ele­gancji, ale też prze­mo­cy.

NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Zemsta

Zemsta

„Zem­s­ta”, czyli sztu­ka, w której nie chodzi o mur graniczny. Opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach. Klasy­cz­na kome­dia XIX-wiecz­na, arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej, we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. His­to­ria peł­na inteligencji i ele­gancji, ale też prze­mo­cy.

WSTĘP WOLNY

niedziela

Podcast z publicznością — „Zemsta”

Podcast z publicznością — „Zemsta”

Tym razem Mag­dale­na Grze­bałkows­ka i Ewa Win­nic­ka — twór­czynie pod­cas­tu „Jak się starzeć bez god­noś­ci” — wezmą pod lupę najnowszą pre­mierę „Zem­sty” i poroz­maw­ia­ją z reży­serem spek­tak­lu Michałem Zadarą oraz aktora­mi Arka­diuszem Brykalskim i Bar­toszem Por­czykiem. Wstęp wol­ny!

NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Zemsta

Zemsta

„Zem­s­ta”, czyli sztu­ka, w której nie chodzi o mur graniczny. Opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach. Klasy­cz­na kome­dia XIX-wiecz­na, arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej, we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. His­to­ria peł­na inteligencji i ele­gancji, ale też prze­mo­cy.

PĘTLA INDUKCYJNA

wtorek

Przyjemność z dostawą

Przyjemność z dostawą

Pomieszane i braku­jące poko­je, osobli­wi goś­cie, miłosne zawirowa­nia, a w tym wszys­tkim przekomiczny i nieprzesym­pa­ty­czny pan Fer­ris.

Wokół Komedii. COOLturalnie na Żoliborzu

Kulturalnie odpocznij na Żoliborzu

Extrasy i oferty specjalne

Zobacz wszystkie

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak"

W ramach programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak" szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 zł dla każdego ucznia, które można przeznaczyć na bilety do instytucji kultury.

Voucher - uśmiech w prezencie!

Voucher - uśmiech w prezencie!

Prezent idealny istnieje! Nasze uśmiechnięte komediowe vouchery świetnie się prezentują. Voucher to pomysł na obdarowanie bliskich osób na urodziny lub imieniny - albo zupełnie bez okazji!

Zaplanuj wizytę w Komedii

To my

Blisko serca warszawskiego zielonego Żoliborza jest przepona śmiechu: Teatr Komedia - architektoniczny żart w stylu soc rokoko.

Działamy w pięknym obiekcie i w pięknej okolicy, mamy też piękną historię. W dawnej Komedii występowali m.in. Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Marian Opania, Wiesław Michnikowski. A spektakle przygotowywała Olga Lipińska czy Jonasz Kofta.

Aktualności

Zobacz wszystkie