Przejdź do głównej zawartości strony
trzy śmiejące się dziewczyny siedzą pod kocem i rozmawiają

Pasztety, do boju!

 • czas: 140 minut
 • przerwa: tak
 • dla kogo: to skomplikowane*
 • cena: od 55 zł
 • osoby na scenie: 7
 • śmieszność: przez żarty do refleksji
 • ostrość: szalone i zakręcone

* moglibyśmy napisać, że od 12 lat, ale tak naprawdę powinniśmy napisać: "to skomplikowane"... dlaczego? bo wierzymy, że mówienie o samoakceptacji, walce z hejtem, o sile odwagi, przyjaźni i rodzinie jest mówieniem do każdej i każdego.

bestseller książkowy komedia współczesna spektakl familijny świeżo zażartowane żartujemy z codzienności spodoba się młodym przez żarty do refleksji

Mirelle, Astrid i Hakima w internetowym plebiscycie zorganizowanym przez uczniów pewnej szkoły otrzymują tytuły Złotego, Srebrnego i Brązowego Paszteta, co oznacza, że zostały okrzyknięte najbrzydszymi dziewczynami w okolicy. Ktoś by się załamał, ktoś inny wykupił karnet na siłownię i od jutra zaczynał naprawę swojego wyglądu. Co robią trzy bohaterki bestsellerowej powieści Clementine Beauvais? Wsiadają na rowery i jadą na nich do stolicy, sprzedając po drodze paszteciki. W dodatku zabierają ze sobą poruszającego się na wózku inwalidzkim brata jednej z nich.

Pełen opis

Wybierz termin spektaklu

 

niedziela

 

poniedziałek

 

czwartek

 

czwartek

 

wtorek

 

środa

Rezerwacja biletów grupowych pod tel. (22) 833 96 10

Galeria

"Pasztety, do boju!". Opowieść o trzech nieustraszonych nastolatkach zwraca uwagę na tematy, które powszechnie dyskutowane są na szkolnych korytarzach.

Mówi również o tych, o których w szkole raczej się milczy. Bez tabu, ale też bez histerii, z dużą dawką mądrego poczucia humoru spektakl opowiada o akceptacji własnego wyglądu, o podkręcanym przez koncerny wyścigu, kto włoży bardziej markowe ubrania, o zmieniającym się ciele nastolatka, o hejcie, prześladowaniu, internecie jako przestrzeni, nad którą nie można zapanować, a także o odwadze, przyjaźni i miłości - o tym jest ta historia.

Warszawski spektakl, poszerzony o rozbudowane wydarzenia edukacyjne, daje szansę i narzędzia do rozmowy na tematy, o których zbyt często się milczy. Dla młodzieży z kolei będzie to możliwość spotkania z (nie)idealnymi bohaterkami, usłyszenia o ich kompleksach i innych problemach związanych z akceptacją, zobaczenia, że można być nieidealnym w wymagającym idealności świecie.

Inspirując się powieścią, ale także popularną wśród młodzieży muzyką (choćby twórczością zespołu The Dumplings) czy serialami „Fleabag”, „Sex Education”, „Derry Girls”, twórcy chcą stworzyć atrakcyjny dla nastolatków (i dorosłych) spektakl pełen muzyki, humoru, kolorów, a także elementów z ich codziennego życia. Spektakl niezapominający, że temat jest poważny… dlatego można się czasem do niego uśmiechnąć.

Powieść „Pasztety, do boju!” Clémentine Beauvais została wydana w Polsce przez Wydawnictwo Dwie Siostry w tłumaczeniu Bożeny Sęk.

Spek­takl został pod­wójnie nagrod­zony na 27. Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Kor­czak DZISIAJ.
JURY DOROSŁE przyz­nało „Pasztetom, do boju!” NAGRODĘ STEFANII WILCZYŃSKIEJ oraz WYRÓŻNIENIE indy­wid­u­alne — pier­wsze w his­torii fes­ti­walu — Mirelli Burcewicz, odtwór­czyni roli Mirelli.


Zdjęcia z sesji promocyjnej:


Twórcy i twórczynie
 • Autorka: Clementine Beauvais
 • Reżyseria: Magdalena Miklasz
 • Adaptacja: Łukasz Zaleski
 • Scenografia: Justyna Elminowska
 • Kostiumy: Justyna Elminowska, Alicja Antoszczyk
 • Muzyka: Kuba Karaś / The Dumplings
 • Video: Przemek Tokarski
 • Reżyseria świateł: Monika Stolarska
 • Asystentka reżyserki: Marlena Perkowska
 • Konsultacja choreograficzna: Aleksander Żebrowski, Anna Obszańska

Autor zdjęć ze spektaklu: Bartek Warzecha


Pliki do pobrania:

Przeczytaj, co o "Pasztetach, do boju!" mówią twórcy i twórczynie.


Akcesoria rowerowe wykorzystane w spektaklu "Pasztety, do boju!" zapewnił sklep rowerowy Alltheway.

Partner spektaklu:


Jeśli zmagasz się z hejtem lub przemocą w sieci - nie jesteś sam! Zwróć się po pomoc.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111

Recenzje

Dominik Gac | Mnie lajkujesz czy sobie?

„Dawno nie widzi­ałem tak entuz­jasty­cznych reakcji w teatrze. Ostat­nio chy­ba na musi­calu 1989, ale tam były starsza­ki i wap­ni­a­ki, których, jak wiado­mo, łatwiej wzmóc i na lep nos­tal­gii chwycić. Nas­to­let­nia wid­ow­n­ia to jest grub­sza sprawa. À pro­pos gruboś­ci […]. Nazwa...

Dominik Gac | Mnie lajkujesz czy sobie?

„Dawno nie widzi­ałem tak entuz­jasty­cznych reakcji w teatrze. Ostat­nio chy­ba na musi­calu 1989, ale tam były starsza­ki i wap­ni­a­ki, których, jak wiado­mo, łatwiej wzmóc i na lep nos­tal­gii chwycić. Nas­to­let­nia wid­ow­n­ia to jest grub­sza sprawa. À pro­pos gruboś­ci […].

Nazwa żoli­borskiej sce­ny zobow­iązu­je, więc Pasztety… humorem sto­ją. Nowa pre­miera Komedii wieńczy pier­wszy sezon dyrekcji Krzyszto­fa Wiśniewskiego i dowodzi żywot­noś­ci klasy­cznych i dobrze rozpoz­nanych tech­nik teatru dra­maty­cznego wzbo­ga­conych o bezpośred­niość środowiska impro […].

Abso­lut­nym prze­bo­jem Pasztetów… jest sce­na, w której Mirella i jej ojczym wspól­nie napraw­ia­ją row­er. To insc­eniza­c­ja mema z sakra­men­tal­nym zapy­taniem patri­archy: „ale mnie świecisz, czy sobie?”. Owac­ja, która wybuchła po tej fra­zie, przyniosła mi niespodzianą ulgę […].”

Przemek Gulda | Pasztety, do boju!

„Kul­towa powieść dla młodzieży, znakomi­cie prze­nie­siona na pol­s­ki grunt przez Łukasza Zaleskiego, stała się pod­stawą spek­tak­lu kip­iącego energią i entuz­jazmem trzech bohaterek i gra­ją­cych je aktorek-debi­u­tan­tek.”

Przemek Gulda | Pasztety, do boju!

„Kul­towa powieść dla młodzieży, znakomi­cie prze­nie­siona na pol­s­ki grunt przez Łukasza Zaleskiego, stała się pod­stawą spek­tak­lu kip­iącego energią i entuz­jazmem trzech bohaterek i gra­ją­cych je aktorek-debi­u­tan­tek.”

Zaplanuj wizytę w Komedii