Przejdź do głównej zawartości strony

Extrasy i oferty specjalne

extrasy i oferty specjalne
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Potrzeb­na Wam dodatkowa por­c­ja żartów? Może jak­iś extras, przy­wilej, szczególne trak­towanie? Świet­nie, jesteś­cie w dobrym miejs­cu. Stworzyliśmy je dla wszys­t­kich, którzy czu­ją, że „coś im się należy” — zwłaszcza coś śmiesznego. Zna­jdziecie tu infor­ma­c­je o zniżkach, ofer­tach spec­jal­nych i dzi­ała­ni­ach tak wyjątkowych, że wiemy o nich tylko my i Wy. Przed­staw­iamy Wam extrasy i ofer­ty spec­jalne!

To nieformalny punkt spotkań jeszcze bardziej nieformalnego klubu komediantek i komediantów. Młodszy brat lub siostra naszego newslettera. Słowem: miejsce, w którym gromadzimy pomysły na to, jak - poza wygodnym fotelem i niepoważnym na serio spektaklem - jeszcze bardziej umilić Wam czas w Komedii i na Żoliborzu.

Sprawdź nasz repertuar!