Przejdź do głównej zawartości strony

Aktualności

„Pasztety, do boju!” – gramy na Festiwalu KORCZAK DZISIAJ!

„Pasztety, do boju!” – gramy na Festiwalu KORCZAK DZISIAJ!

„Pasztety, do boju!” w reż. Mag­dale­ny Mik­lasz zobaczy­cie wśród przed­staw­ień konkur­sowych 27 Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ! Fes­ti­walowy pokaz spek­tak­lu odbędzie się 27 październi­ka o godz. 11:00 na naszej sce­nie.

Sezon 68., czyli wiele smaków komedii w Komedii

Sezon 68., czyli wiele smaków komedii w Komedii

Klasy­ka komedii, współczesne tek­sty oraz kam­er­alne for­maty teatralne, satyryczne i muzy­czne. Wszys­tkie sma­ki komedii – oto nasze propozy­c­je na rozpoczy­na­ją­cy się sezon 2023/2024. Pre­mierowe dania dla widzów i widzek przy­go­tu­ją: Maciej Pod­stawny, Piotr Cieplak, Michał Zadara, Justy­na Sobczyk, Aga­ta Puszcz oraz Ane­ta Groszyńs­ka i Michał Sufin. 

Teatralne numery. Podsumowujemy 67. sezon w Teatrze Komedia

Teatralne numery. Podsumowujemy 67. sezon w Teatrze Komedia

Sezon 2022/2023 był 67. sezonem artysty­cznym Teatru Kome­dia. Zagral­iśmy dla Was 245 spek­tak­li, czyli śred­nio 24,5 przed­staw­ienia miesięcznie. Cieszymy się i dzięku­je­my każdej z 83 079 osób, że mogliśmy Was goś­cić, że robil­iś­cie z nami uśmiech­nięte self­ie i dołączyliś­cie do grona „niepoważnych na serio”.

Tak dla Was graliśmy — i się zmienialiśmy

Tak dla Was graliśmy — i się zmienialiśmy

25 czer­w­ca na sce­nie Komedii zobaczyliś­cie ostat­nie przed­waka­cyjne przed­staw­ie­nie. Ofic­jal­nie zakończyliśmy nim sezon artysty­czny 2022/2023. Jaki on był dla Was i dla nas? Co tu dużo mówić: na pewno trochę się zmie­nil­iśmy. I jeszcze będziemy.

„Pasztety, do boju!” – historia o nas wszystkich

„Pasztety, do boju!” – historia o nas wszystkich

„Pasztety, do boju!” tylko pozornie doty­czą prob­lemów blis­kich jedynie nas­to­latkom. Bez­duszność ciągłych ocen, konkursów i rywal­iza­cji towarzyszy nam całe życie. To his­to­ria o nas wszys­t­kich. Dla każdej i każdego.

Wywiad z dyrektorem Komedii Krzysztofem Wiśniewskim

Wywiad z dyrektorem Komedii Krzysztofem Wiśniewskim

Jakub Krysi­ak z Gaze­ty Żoli­borza roz­maw­ia z dyrek­torem Teatru Kome­dia Krzysztofem Wiśniewskim o planach reper­tu­arowych, nowych for­ma­ch komedii, o Żoli­borzu i lokalnej społecznoś­ci.

Wystawa: Alina Janowska — Królowa „Komedii”

Wystawa: Alina Janowska — Królowa „Komedii”

17 czer­w­ca żoli­borzanie będą obchodz­ić imieniny Aliny Janowskiej! Z tej okazji w foy­er Teatru Kome­dia zaprezen­tu­je­my wys­tawę upamięt­ni­a­jącą dorobek artys­t­ki.

Klancyk i Peszki zaimp*owizowali zen. Tak było.

Klancyk i Peszki zaimp*owizowali zen. Tak było.

Za nami prawdzi­wie „niepoważny na serio” wieczór: z Mar­ią i Janem Peszka­mi, Klan­cykiem, imp*owizacją zen i wypełnioną po brze­gi wid­own­ią Teatru Kome­dia. Pode­jrzyj­cie jak było: