Przejdź do głównej zawartości strony
trzech mężczyzn i kobieta siedzą w fotelach przy stoliku na którym stoją szklanki z wodą

Kanał Polska

 • czas: 110 minut
 • przerwa: tak
 • dla kogo: 16+
 • cena: od 80 zł
 • osoby na scenie: 4
 • śmieszność: program komediowy
 • ostrość: występują zakazane słowa
nowe formy program komediowy świeżo zażartowane żartujemy z codzienności spodoba się młodym przez żarty do refleksji

Kanał Polska to nowa, oryginalna propozycja na rynku mediów w Polsce. Stacja zasypująca przepaść między telewizją tradycyjną a nietradycyjną. Niesprawdzone newsy, kanapowe rozmowy o sprawach ostatecznych, koncert sąsiedzkich zło-życzeń… Jednym zdaniem: wszystko, za co kochamy telewizję. Poznajcie naszą nową ramówkę!

Pełen opis

Wybierz termin spektaklu

 

niedziela

Rezerwacja biletów grupowych pod tel. (22) 833 96 10

Galeria

A teraz na poważnie. „Kanał Polska” to program komediowy stworzony przez Wojtka Fiedorczuka, Katarzynę Kasię, Michała Kempę i Grześka Markowskiego. Co ich łączy? Sporo, ale chyba najważniejsze są doświadczenia telewizyjne i poczucie humoru.

Artyści tworzą nieistniejącą stację telewizyjną a przy okazji satyrę na konwencje i formaty znane ze srebrnego ekranu. Biorą udział w bezsensownych teleturniejach, płaczą nad życiem ludzi, którzy ich nie obchodzą, pokazują, co naprawdę mówiliby politycy, gdyby było im wolno, tworzą fake newsy i niesprawdzone prognozy pogody.

A wszystko przy stuprocentowej oglądalności według jedynych właściwych sondaży - tych najtańszych i zakłamujących rzeczywistość. Publiczność będzie miała okazję przyjrzeć się z bliska telewizji pokazywanej na żywo w teatrze oraz zajrzeć za jej kulisy.

Pamiętajcie jednak, że głośny śmiech i absurdy codzienności mogą przynieść rzadką perspektywę podejrzenia czegoś i kogoś - również siebie - z boku, a samym twórcom dać okazję do „wynurzeń z kanałów” i wysłania w kierunku słuchających własnych przesłań.

Twórcy i twórczynie
 • Opieka reżyserska: Aneta Groszyńska, Grzegorz Więckowski
 • Scenografia: Mirek Kaczmarek
 • Kostiumy: Grzegorz Więckowski
 • Dźwięk: Jędrzej Rosa
 • Oprawa graficzna: Justyna Sokołowska
 • Reżyseria video: Emi Buchwald
 • Autor zdjęć artystów: Adam Tuchliński/tuchlinskistudio.com
 • Autorka zdjęć ze spektaklu: Marta Ankiersztejn

Recenzje

Konrad Pruszyński | Wyciągnąć Polskę z kanału

„Pro­gram stwor­zony przez czwórkę Kasia-Markows­ki-Kem­pa-Fiedor­czuk to rzecz odświeża­ją­ca, innowa­cyj­na, mówią­ca o medi­ach, Polsce i świecie więcej niż niejed­na z pro­gresy­wnych pro­dukcji na aktu­al­nej teatral­nej mapie naszego kra­ju.”

Konrad Pruszyński | Wyciągnąć Polskę z kanału

„Pro­gram stwor­zony przez czwórkę Kasia-Markows­ki-Kem­pa-Fiedor­czuk to rzecz odświeża­ją­ca, innowa­cyj­na, mówią­ca o medi­ach, Polsce i świecie więcej niż niejed­na z pro­gresy­wnych pro­dukcji na aktu­al­nej teatral­nej mapie naszego kra­ju.”

Agnieszka Borelowska | Emisja polskości, Dziennik Teatralny, styczeń 2023

„Wszys­tko, co tutaj się dzieje, jest hiper­boli­zowane, odwró­cone ogonem i – co bard­zo ważne – pozbaw­ione jakiejkol­wiek poli­ty­cznej agi­tacji czy nawet „mrug­nię­cia okiem” w którąkol­wiek stronę. Mocą spek­tak­lu jest po pros­tu charyz­ma i pomysłowość twór­ców, do których należy kon­cepc­ja, sce­nar­iusz...

Agnieszka Borelowska | Emisja polskości, Dziennik Teatralny, styczeń 2023

„Wszys­tko, co tutaj się dzieje, jest hiper­boli­zowane, odwró­cone ogonem i – co bard­zo ważne – pozbaw­ione jakiejkol­wiek poli­ty­cznej agi­tacji czy nawet „mrug­nię­cia okiem” w którąkol­wiek stronę.

Mocą spek­tak­lu jest po pros­tu charyz­ma i pomysłowość twór­ców, do których należy kon­cepc­ja, sce­nar­iusz oraz wyko­nanie. Nat­u­ral­ność i sub­tel­ność Katarzyny Kasi, słonecz­na radość Grze­gorza Markowskiego, chron­iczne zagu­bi­e­nie Woj­ciecha Fiedor­czu­ka oraz Michała Kempy tworzą atmos­ferę, w której widz po pros­tu czu­je, że został zapros­zony do wspól­nej zabawy.”

Przemysław Gulda | @guldapoleca

„Inteligent­na satyra na telewiz­ję, korzys­ta­ją­ca z jej for­matów i narzędzi, ośmiesza­ją­ca dzisiejsze fenome­ny medi­alne i społeczne. Jest tu trochę poli­ty­ki, ale ważniejsze jest wyśmiewanie różnych odmi­an zakła­ma­nia, hipokryzji i zwykłej głupo­ty. (…) For­mal­nie to dynam­iczne połącze­nie ele­men­tów teatru, kabare­tu, stand-upu...

Przemysław Gulda | @guldapoleca

„Inteligent­na satyra na telewiz­ję, korzys­ta­ją­ca z jej for­matów i narzędzi, ośmiesza­ją­ca dzisiejsze fenome­ny medi­alne i społeczne. Jest tu trochę poli­ty­ki, ale ważniejsze jest wyśmiewanie różnych odmi­an zakła­ma­nia, hipokryzji i zwykłej głupo­ty. (…) For­mal­nie to dynam­iczne połącze­nie ele­men­tów teatru, kabare­tu, stand-upu i improw­iz­a­cji, zagrane z wer­wą i swo­bodą.”

Zaplanuj wizytę w Komedii