Przejdź do głównej zawartości strony

Karnawał warszawski

 • miejsce: Duża Scena
 • czas: 140 minut
 • przerwa: tak
 • dla kogo: 16+
 • cena: od 100 zł
 • osoby na scenie: 8
 • śmieszność: przez żarty do refleksji (tanecznym krokiem!)
 • ostrość: flirciarsko, pikantnie, karnawałowo
komedia muzyczna lekkie żarty świeżo zażartowane na randkę

Zapraszamy Was do podróży w czasie po zapomnianym wodewilowym gatunku. Po Warszawie z początku XX wieku. Po najpopularniejszych balach karnawałowych wielkiego miasta, w którym trwa nieustanna społeczna maskarada, walka o marzenia i status. Uwikłani w karnawał, który nigdy się nie kończy, chcemy Wam powiedzieć: oddajcie się żywiołowi przebieranek, pożyjcie przez chwilę nieswoim życiem, wybierzcie sobie kogo dziś zagracie.

Pełen opis

Wybierz termin spektaklu

 

wtorek

 

wtorek

 

piątek

 

sobota

 

sobota

 

sobota

 

niedziela

 

piątek

 

piątek

 

sobota

 

sobota

 

niedziela

 

sobota

 

sobota

 

niedziela

 

środa

 

czwartek

 

sobota

 

niedziela

 

piątek

 

sobota

 

niedziela

Rezerwacja biletów grupowych pod tel. (22) 833 96 10

Galeria

Być może Włochom świat zawdzięcza przede wszystkim ekspres do kawy i lody, a
Francuzom składany parasol. Ale Warszawa ma u nich dług za coś jeszcze: pierwsi dali jej ideę karnawału w maskowej odsłonie, drudzy spopularyzowali pomysł tak, że warszawskie maskarady – od czasów Księstwa Warszawskiego przez kolejne sto lat – nie ustępowały ponoć balom Paryża i Berlina.

„Nie ma domu, w którym by od dziesiątej wieczór do ósmej rano nie drżały ściany i podłogi; (…) Nie ma właścicielki magazynu strojów damskich, której na klęczkach nie błagano by o kredyt…” – pisał Bolesław Prus w swoich Kronikach. Bo warszawski karnawał był już wtedy czymś dużo ważniejszym niż tylko ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Przy jednym stole siadali tu przedstawiciele i przedstawicielki różnych grup społecznych. Arystokratka tańczyła z szewcem, pan dworu z służącą. Wszyscy podglądali, plotkowali i pożądali. Zamaskowani mężowie szukali dowodów zdrad małżonek, a matki ubogich panien na wydaniu okazji do ich zamążpójścia.

W „Karnawale warszawskim” – pisanym przez Cyryla Danielewskiego jako błaha komedia omyłek – jest podobnie: wszystko zaczyna się od chęci znalezienia dobrych życiowych partii, a bohaterowie wpadają w wir przebieranek.

– Dziś tańczymy inne tańce, ale między ludźmi dzieje się to samo: codzienna walka o status, kreowanie siebie i świata, uwikłanie w niekończący się karnawał – mówi Sławomir Narloch, reżyser naszej noworocznej premiery, która wraca na Dużą Scenę Komedii po 64 latach.

„Karnawał warszawski” 2024 będzie nie tylko czarno-białą podróżą po Warszawie z
przełomu wieków oraz po zapomnianym gatunku scenicznym – wodewilu pełną gębą,
widowisku muzycznym, ze śpiewem, tańcem i wartką akcją. Za pogodnymi piosenkami i
powierzchownie opisywanymi romansidełkami kryje się bowiem tekst, który traktujemy serio – odczytywany w ten sposób może brzmieć przenikliwie współcześnie i dotykać tego, czego się boimy: żeby nie być samotnym, zarobić na życie, spełnić marzenia, zrobić karierę, znaleźć miłość.

W naszym wskrzeszonym wodewilowym „Karnawale…” usłyszycie oryginalne melodie we współczesnych, pełnych nowej energii, aranżacjach Jakuba Gawlika. Inspiracji ruchowych i tanecznych szukaliśmy w tańcach przedwojennej Warszawy i tańcach ludowych. Bo stolica jest nieblaknącym tłem całej opowieści. Ale jaka to Warszawa?
Może grająca rolę wielkiego miasta, do którego ludzie przyjeżdżają spełniać marzenie o
lepszym, pełniejszym i szczęśliwszym życiu? A może metafora krainy, która daje
anonimowość, ale każe za nią płacić powierzchownymi relacjami? A może po prostu świat, w którym chodzi o to, żeby kochać i być kochanym…?

Po co dziś komu wodewil? Sła­womir Narloch

Wodewil to zapom­ni­any gatunek teatral­ny. W dodatku kojarzy się raczej z błahą rozry­wką, kiczem. A dla mnie to gatunek, który daje niezwykłe pole możli­woś­ci twór­com i osobom wys­tępu­ją­cym na sce­nie. To kon­wenc­ja, w której teatr rozu­mi­any jest jako wid­owisko – syn­teza sztuk – połącze­nie kome­diowego aktorstwa, muzy­ki, śpiewu i tań­ca. To wyzwanie dla wyobraźni! Gatunek niezwyk­le ener­gety­czny i żywiołowy, wyma­ga­ją­cy również kun­sz­tu aktorskiego.

Wodewil pełną gębą musi mieć w sobie „lekkość”, a „lekkość w teatrze” wyma­ga wielkiego wysiłku fizy­cznego, sprawnoś­ci i pre­cyzji. W czy­ta­niu samego „Kar­nawału warsza­wskiego” niezwyk­le ciekawe jest to, że wiele kwestii, które kiedyś miały baw­ić, dzisi­aj brz­mi bard­zo serio. To będzie wodewil nie tylko tańc­zony i śpiewany, ale również niosą­cy opowieść o samot­noś­ci ludzi w wiel­kich mias­tach. Zmieni­a­ją się cza­sy, architek­tu­ra miast, rytm dnia, ale nie zmieni­a­ją się nasze prob­le­my, charak­tery i prag­nienia.

Karnawał warszawski
 • Reżyseria i adaptacja: Sławomir Narloch
 • Autor tekstu: Cyryl Danielewski
 • Scenografia: Martyna Kander
 • Kostiumy: Anna Adamek
 • Światło: Karolina Gębska
 • Muzyka: Jakub Gawlik
 • Przygotowanie wokalne: Magdalena Czuba

Obsada: Artur Chamski, Helena Englert, Julia Kamińska, Maciej Pawlak/Marek Zawadzki, Barbara Kurdej-Szatan/Anna Smołowik, Kacper Kuszewski/Karol Puciaty, Magda Smalara/Agnieszka Skrzypczak, Krzysztof Szczepaniak

Spek­takl syl­we­strowy – wyjątkowy wieczór w Komedii!

„Żoli­bors­ki Teatr Kome­dia wyprzedz­ił kalen­darz, dając hasło do zabawy na kil­ka tygod­ni przed ofic­jal­nym otwar­ciem sezonu kar­nawałowego” – pisali 1 sty­cz­nia 1961 roku dzi­en­nikarze „Stol­i­cy”. Minęły 64 lata, a my robimy to samo! Rozkrę­camy nasz wodewil­owy wehikuł cza­su i zaprasza­my Was do Komedii na wyjątkowe – przed­premierowe – syl­we­strowe pokazy spec­jalne „Kar­nawału warsza­wskiego” w reży­serii Sła­womi­ra Narlocha, uznawanego za jed­nego z najz­dol­niejszych reży­serów teatral­nych młodego pokole­nia. Żeby nie zmą­cić Waszych planów syl­we­strowych, ale dobrze nimi wstrząs­nąć i nas­troić na dal­szą część wiec­zoru, tego dnia zagramy dla Was dwukrot­nie – o godz. 17:00 i o godz. 20:30. Trady­cyjnie jed­nak – nieza­leżnie od tego, który spek­takl wybierze­cie – zachę­camy do wcześniejszego przy­by­cia. Będziemy czekać z szam­panem i w szam­pańs­kich humorach, dba­jąc o to, by pożeg­nanie starego i pow­i­tanie nowego roku otrzy­mało właś­ci­wą oprawę.

Archiwalny plakat i afisz
Archiwalny plakat i afisz "Karnawału warszawskiego" w reż. Czesława Szpakowicza

"Karnawał warszawski" Cyryla Danielewskiego w reżyserii Czesława Szpakowicza wystawiano w Komedii ponad pół wieku temu - premiera odbyła się 17 listopada 1960 roku.
Scenariusz opracował Ziemowit Kuniński, za kierownictwo muzyczne odpowiadał Tadeusz Kierski, choreografię stworzył Witold Gruca, a kostiumy - Irena Nowicka.

Zaplanuj wizytę w Komedii