Przejdź do głównej zawartości strony

„Wszystkie piosenki o miłości” - nowość!

Kon­cert „Wszys­tkie piosen­ki o miłoś­ci” to nieza­pom­ni­any dodatek muzy­czny towarzyszą­cy wybranym poka­zom naszych spek­tak­li. Najbliższe ter­miny kon­certów: 13 październi­ka po spek­tak­lu „The Big Bang” i 20 październi­ka po spek­tak­lu „Na pełnych obro­tach”!

„Wszystkie piosenki o miłości” - nowość! „Wszystkie piosenki o miłości” - nowość!
PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Kanał nova Polska. Sezon 2

Kanał nova Polska. Sezon 2

W medi­ach wrze. Nowe pro­gramy, nowe godziny emisji, nowi bohaterowie. Wszys­tko nowe — w naszej scenicznej telewiz­ji też. No, praw­ie wszys­tko… My nie rezygnu­je­my z twarzy, które stanow­iły o sile dawnego „Kanału Pol­s­ka”, ale ręka w rękę z Katarzyną Kasią, Woj­ciechem Fiedor­czukiem, Michałem Kem­pą i Grze­gorzem Markowskim bierze­my szturmem Komedię!

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

PREMIERA SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

You can fail! Porażka Show

You can fail! Porażka Show

To kome­dia, na którą zaprasza­my wszys­tkie oso­by posi­ada­jące tal­ent do niepowodzeń. To opowieść o grupie porażkow­iczów próbu­jącej odwró­cić wek­tor prze­granej i bieg swo­jej his­torii. To teatralne show dla młodej wid­owni i dla tych dorosłych, którzy uważa­ją, że ich życie pobiegło innym torem, niż planowali.

MAŁA SCENA SPEKTAKL DLA DZIECI

niedziela

Misja Sowy

Misja Sowy

Kome­dia dla małych, czyli mamy spek­takl dla dzieci! I to jaki! Tosia i Franek gubią się w wielkim cen­trum hand­lowym. Rodzeńst­wo wyrusza na poszuki­wanie rodz­iców, a ich mis­ji towarzyszy niezwyk­le rozdysku­towana Sowa i jej rezo­lut­ny kom­pan, zakochany w książkach pies Berq. Co ich czeka?

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

You can fail! Porażka Show

You can fail! Porażka Show

To kome­dia, na którą zaprasza­my wszys­tkie oso­by posi­ada­jące tal­ent do niepowodzeń. To opowieść o grupie porażkow­iczów próbu­jącej odwró­cić wek­tor prze­granej i bieg swo­jej his­torii. To teatralne show dla młodej wid­owni i dla tych dorosłych, którzy uważa­ją, że ich życie pobiegło innym torem, niż planowali.

Wokół Komedii. COOLturalnie na Żoliborzu

Kulturalnie odpocznij na Żoliborzu

Extrasy i oferty specjalne

Zobacz wszystkie

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak"

W ramach programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak" szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 zł dla każdego ucznia, które można przeznaczyć na bilety do instytucji kultury.

Voucher - uśmiech w prezencie!

Voucher - uśmiech w prezencie!

Prezent idealny istnieje! Nasze uśmiechnięte komediowe vouchery świetnie się prezentują. Voucher to pomysł na obdarowanie bliskich osób na urodziny lub imieniny - albo zupełnie bez okazji!

Zaplanuj wizytę w Komedii

To my

Blisko serca warszawskiego zielonego Żoliborza jest przepona śmiechu: Teatr Komedia - architektoniczny żart w stylu soc rokoko.

Działamy w pięknym obiekcie i w pięknej okolicy, mamy też piękną historię. W dawnej Komedii występowali m.in. Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Marian Opania, Wiesław Michnikowski. A spektakle przygotowywała Olga Lipińska czy Jonasz Kofta.