Przejdź do głównej zawartości strony

„Pasztety, do boju!” – gramy na Festiwalu KORCZAK DZISIAJ!

Pasztety Korczak
„Pasztety, do boju!” w identyfikacji festiwalowej autorstwa Zosi Frankowskiej

„Pasztety, do boju!” w reż. Mag­dale­ny Mik­lasz zobaczy­cie wśród przed­staw­ień konkur­sowych 27 Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ! Fes­ti­walowy pokaz spek­tak­lu odbędzie się 27 październi­ka o godz. 11:00 na naszej sce­nie.

Już 19 października startuje 27 Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ prezentujący najciekawsze spektakle z Polski i z zagranicy adresowane do młodej publiczności. W programie Festiwalu znalazły się też nasze młodzieżowe "Pasztety, do boju!".

Festiwal KORCZAK DZISIAJ istnieje od 1994 roku i odbywa się w Warszawie, stwarzając możliwość obcowania z różnorodnymi i wartościowymi propozycjami teatralnymi, ale też uczestnictwa w warsztatach, wystawach, debatach, panelach dyskusyjnych.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji KORCZAKA jest „Rodzinność”, rozumiana w szerszym kontekście jako troska o relacje i więzi społeczne oraz poszukiwanie tego, co wspólne.

Myśl przewodnia Festiwalu nawiązuje również do inności, potrzeby akceptacji, wzajemnego szacunku, czyli tematów bliskich nastolatkom. Podejmujemy je w spektaklu "Pasztety, do boju!", z pewnością nie zabraknie ich też podczas spotkania po naszym przedstawieniu 27 października. Odbędzie się ono w ramach festiwalowego  "Klubu dobrej rozmowy", czyli cyklu dyskusji z elementami warsztatów pedagogiczno-teatralnych.

Spotkanie LABORATORIUM CIAŁOPOZYTYWNOŚCI z udziałem aktorek "Pasztetów, do boju!" poprowadzi Dorota Ogrodzka.

Bile­ty na spec­jal­ny fes­ti­walowy pokaz „Pasztetów, do boju!” są tutaj
Spotkanie po spek­tak­lu jest bezpłatne.
Serdecznie zaprasza­my grupy szkolne i opiekunów.

Dyrektorką artystyczną Festiwalu KORCZAK DZISIAJ jest Dorota Kowalkowska, a dyrektorką organizacyjną – Inna Siemicz. Więcej o programie 27 Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ.

„Rodzinność” rozumiana jako troska o relacje i wzrastanie w bezpiecznych wspólnotach. Jako zadanie i wspólna odpowiedzialność za przyszłość młodych i najmłodszych. Po wielu miesiącach strachu powodowanego wojną, a wcześniej pandemią, w obliczu konsekwencji kolejnych wielkich kryzysów (migracyjnego, ekonomicznego, zdrowia psychicznego), dotykających nasze społeczeństwo, chcemy zwrócić uwagę na znaczenie rodziny, budowania relacji i potrzebę wzmacniania więzi społecznych – domowych, międzypokoleniowych, międzykulturowych. Pragniemy wysłać młodej publiczności komunikat “nie jesteś samx”. Dlatego poszukamy tego, co wspólne, nawet jeśli – inne.

Spektakle będą opowiadać o potrzebie relacji, o alternatywnych modelach rodzin, o samotności w rodzinie – ludzkiej, domowej, międzygatunkowej. Przez pryzmat teatru przyjrzymy się także odczuwanej w rodzinach inności – w domu, w grupie, w szkole, w pieczy zastępczej, na podwórku – i zastanowimy się nad takimi fundamentami budowania relacji jak akceptacja, współdziałanie, szanowanie praw i respektowanie granic.

- zapowiedź tegorocznej edycji Festiwalu KORCZAK DZISIAJ, ze strony organizatora.

na kanapie w kształcie ust siedzichłopak w okularach przeciwsłonecznych a za nim stoją trzy dziewczyny
Pasztety, do boju! | Fot. Bartek Warzecha

O czym są „Pasztety, do boju”? Sprawdź!

Powiązane

„Pasztety, do boju!” – historia o nas wszystkich

„Pasztety, do boju!” tylko pozornie doty­czą prob­lemów blis­kich jedynie nas­to­latkom. Bez­duszność ciągłych ocen, konkursów i rywal­iza­cji towarzyszy nam całe życie. To his­to­ria o nas wszys­t­kich. Dla każdej i każdego.

Pierwszy raz w Komedii? Nic się nie martw

Wybierasz się do Komedii po raz pier­wszy? Uprzedź nas uprzedź nas min­i­mum 2 dni przed planowaną wiz­ytą na spek­tak­lu i daj się pow­itać. A my zro­bimy coś, żeby zostało to nam zapamię­tane.