Przejdź do głównej zawartości strony

"Zemsta" już w kwietniu!

Arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. W obsadzie między inny­mi: Arka­diusz Brykals­ki, Bar­tosz Por­czyk i Maciej Stuhr.

Bilety

Podcast na żywo - "Czego nie widać"

Przed nami kole­jny pod­cast z pub­licznoś­cią! 10 mar­ca gość­mi Magdy Grze­bałkowskiej i Ewy Win­nick­iej będą: reżyser „Czego nie widać” — Piotr Cieplak, współau­tor­ka przekładu Mał­gorza­ta Semil oraz aktor Adam Fer­en­cy. Wstęp wol­ny!

Więcej info
Podcast na żywo - Podcast na żywo -

"Kalina nie chce spać"

3 mar­ca zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików, z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik w wyko­na­niu Bar­bary Kur­dej-Szatan.

Dowiedz się więcej
PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Jak się starzeć bez godności

Jak się starzeć bez godności

Kome­diowy spek­takl na pod­staw­ie pop­u­larnych pod­castów i anty­po­rad­nikowej książ­ki „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Ewy Win­nick­iej i Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej.

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

MAŁA SCENA

niedziela

Kalina nie chce spać

Kalina nie chce spać

Zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór inspirowany his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików i z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik oraz Hol­ly Golight­ly w tle.

MAŁA SCENA

niedziela

Kalina nie chce spać

Kalina nie chce spać

Zaprasza­my na teatral­no-muzy­czny wieczór inspirowany his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Z muzyką na żywo, w kaw­iar­ni­anej atmos­ferze, przy rozświ­et­lonych lamp­kach barowych sto­lików i z piosenka­mi z reper­tu­aru Kaliny Jędrusik oraz Hol­ly Golight­ly w tle.

SPEKTAKL DLA MŁODZIEŻY PĘTLA INDUKCYJNA

poniedziałek

Pasztety, do boju!

Pasztety, do boju!

Peł­na humoru i kolorów opowieść o prob­lemach nas­to­latek i nas­to­latków: doras­ta­niu, akcep­tacji, emoc­jach, rodzinie, relac­jach w szkole i w domu.

Wokół Komedii. COOLturalnie na Żoliborzu

Rozkwit | 05.03

Zapraszamy na wystawę twórczości Dominiki Kędzierskiej i Julii Stachowskiej. Tematyką ich dzieł są: odrodzenie, cykliczność życia oraz efemeryczna siła kobiecej natury. Wystawę można oglądać w Centrum Olimpijskim do 3 kwietnia.

Dowiedz się więcej
Rozkwit | 05.03

D.O.M. Lalki | 07.03

PraCoVnia Art-Club na Żoliborzu zaprasza na D.O.M. LALKI - Gaińska/Jędrzejewska/Kasznia - to "trochę koncert a trochę śpiewany monodram, utrzymany w duchu hard psycho rapu, ale z elementami też innych stylów".

Dowiedz się więcej
D.O.M. Lalki | 07.03

Barbara Sadurska w Najlepszej | 12.03

Najlepsza Księgarnia i Wydawnictwo Warstwy zapraszają na spotkanie autorskie z Barbarą Sadurską wokół jej najnowszej powieści "Bajka, bajeczka". Rozmowę poprowadzi Justyna Sobolewska, dziennikarka i krytyczka literacka.

Dowiedz się więcej
Barbara Sadurska w Najlepszej | 12.03
Kulturalnie odpocznij na Żoliborzu

Extrasy i oferty specjalne

Zobacz wszystkie

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą"

Wystartowała kolejna edycja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". Szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 zł dla każdego ucznia, które można przeznaczyć na bilety do instytucji kultury.

Voucher - uśmiech w prezencie!

Voucher - uśmiech w prezencie!

Prezent idealny istnieje! Nasze uśmiechnięte komediowe vouchery świetnie się prezentują. Voucher to pomysł na obdarowanie bliskich osób na urodziny lub imieniny - albo zupełnie bez okazji!

Zaplanuj wizytę w Komedii

To my

Blisko serca warszawskiego zielonego Żoliborza jest przepona śmiechu: Teatr Komedia - architektoniczny żart w stylu soc rokoko.

Działamy w pięknym obiekcie i w pięknej okolicy, mamy też piękną historię. W dawnej Komedii występowali m.in. Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Marian Opania, Wiesław Michnikowski. A spektakle przygotowywała Olga Lipińska czy Jonasz Kofta.