Przejdź do głównej zawartości strony

„Na pełnych obrotach”

Ostat­ni w tym sezonie pokaz pełnej zwrotów akcji farsy mis­trza gatunku Dere­ka Ben­fiel­da o niesamowicie szy­bkim tem­pie. „Na pełnych obro­tach” gramy już 19 czer­w­ca w środę!

Bilety
„Na pełnych obrotach” „Na pełnych obrotach”

"Przyjemność z dostawą"

„Przy­jem­ność z dostawą” (czys­ta przy­jem­ność!) to nieprzyz­woicie śmieszne perypetie z hotelu Gar­bate Szczęś­cie w doskon­ałym aktorskim wyko­na­niu. Zaprasza­my na spek­tak­le już 28, 29 i 30 czer­w­ca!

Bilety

"Zemsta"!

Najnowsza insc­eniza­c­ja „Zem­sty” Alek­san­dra Fredry w reży­serii Michała Zadary — czyli opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach — złap ter­min na wrze­sień!

Bilety

środa

Na pełnych obrotach

Na pełnych obrotach

Krótko mówiąc: jaka pięk­na katas­tro­fa! Prowadzą­cy telewiz­yjne show notu­je spadek notowań, więc musi zapunk­tować przed sze­fem.

SOLD OUT NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

czwartek

Zemsta

Zemsta

„Zem­s­ta”, czyli sztu­ka, w której nie chodzi o mur graniczny. Opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach. Klasy­cz­na kome­dia XIX-wiecz­na, arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej, we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. His­to­ria peł­na inteligencji i ele­gancji, ale też prze­mo­cy.

SOLD OUT NOWOŚĆ PĘTLA INDUKCYJNA

piątek

Zemsta

Zemsta

„Zem­s­ta”, czyli sztu­ka, w której nie chodzi o mur graniczny. Opowieść o władzy, miłoś­ci, pieniądzach i marzeni­ach. Klasy­cz­na kome­dia XIX-wiecz­na, arcy­dzieło lit­er­atu­ry pol­skiej, we współczes­nej insc­eniza­cji Michała Zadary. His­to­ria peł­na inteligencji i ele­gancji, ale też prze­mo­cy.

PĘTLA INDUKCYJNA

sobota

Jak się starzeć bez godności

Jak się starzeć bez godności

Kome­diowy spek­takl na pod­staw­ie pop­u­larnych pod­castów i anty­po­rad­nikowej książ­ki „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Ewy Win­nick­iej i Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej.

PĘTLA INDUKCYJNA

niedziela

Jak się starzeć bez godności

Jak się starzeć bez godności

Kome­diowy spek­takl na pod­staw­ie pop­u­larnych pod­castów i anty­po­rad­nikowej książ­ki „Jak się starzeć bez god­noś­ci” Ewy Win­nick­iej i Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej.

Wokół Komedii. COOLturalnie na Żoliborzu

Żoliborski Klub Literacki | 19.06

Jak pisać o wybitnych artystkach związanych z Żoliborzem? Spotkanie będzie poświęcone Elisabeth Jerichau-Baumann - duńskiej malarce niemieckiego i polskiego pochowania, która urodziła się na Żoliborzu.

Dowiedz się więcej
Żoliborski Klub Literacki | 19.06

Drugi Żoliborski Konkurs Recytatorski | 22.06

Zapraszamy na uroczystą galę Drugiego Żoliborskiego Konkursu Recytatorskiego im. Joanny Kulmowej w Sali Społecznego Domu Kultury WSM oraz wykład Pani Profesor Urszuli Chęcińskiej, Prezes Fundacji Joanny Kulmowej i Jana Kulmy. Odbędzie się także koncert Teatru WaWa: "Poezja Joanny Kulmowej w muzycznej odsłonie".

Dowiedz się więcej
Drugi Żoliborski Konkurs Recytatorski | 22.06
Kulturalnie odpocznij na Żoliborzu

Extrasy i oferty specjalne

Zobacz wszystkie

"Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak"

W ramach programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny Przedszkolak" szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę otrzymają dofinansowanie w wysokości 50 zł dla każdego ucznia, które można przeznaczyć na bilety do instytucji kultury.

Voucher - uśmiech w prezencie!

Voucher - uśmiech w prezencie!

Prezent idealny istnieje! Nasze uśmiechnięte komediowe vouchery świetnie się prezentują. Voucher to pomysł na obdarowanie bliskich osób na urodziny lub imieniny - albo zupełnie bez okazji!

Zaplanuj wizytę w Komedii

To my

Blisko serca warszawskiego zielonego Żoliborza jest przepona śmiechu: Teatr Komedia - architektoniczny żart w stylu soc rokoko.

Działamy w pięknym obiekcie i w pięknej okolicy, mamy też piękną historię. W dawnej Komedii występowali m.in. Barbara Krafftówna, Irena Kwiatkowska, Alina Janowska, Marian Opania, Wiesław Michnikowski. A spektakle przygotowywała Olga Lipińska czy Jonasz Kofta.