Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukiwany, poszukiwana: producent/ka

Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Do Zespołu Teatru Kome­dia poszuku­je­my producenta/ki, który/a dołączy do nas na początku przyszłego roku (lub w ter­minie ustalonym indy­wid­u­al­nie). Zobacz z jaką propozy­cją i na kogo czekamy.

W Północnym Centrum Sztuki – Teatrze Komedia od ponad 60 lat bawimy publiczność Warszawy. Architektonicznie podobno najbliżej nam do neobaroku i socrokokowego koktajlu, ale my wolimy o sobie myśleć: biała perła na mapie zielonego Żoliborza. Jesteśmy miejską instytucją kultury, miejscem publicznym i dostępnym – czujemy się częścią wspólną warszawianek i warszawiaków, dlatego staramy się stale rozszerzać naszą ofertę kulturalną. Prowadzimy działalność polegającą na produkcji spektakli i innych przedsięwzięć o charakterze performatywnym, muzycznym i edukacyjno-społecznym. Nie posiadamy zespołu artystycznego, ale i bez niego czujemy się Zespołem.


Aby zapewnić efektywną, ale i odpowiedzialną, pracę na rzecz realizacji naszych wydarzeń programowych, poszukujemy PRODUCENTA/KI, który/a dołączy do Działu Produkcji Teatru Komedia.

Na aplikac­je czekamy do 30 listopa­da, a z wybrany­mi kandydatami/kami spotkamy się do 10 grud­nia.


Osoba, której poszukujemy, będzie odpowiedzialna za:
 • realizację i koordynację wszystkich etapów produkcji i eksploatacji spektakli oraz innych przedsięwzięć programowych podejmowanych przez Teatr Komedia, w tym w szczególności za opracowywanie i dostosowywanie harmonogramów produkcji, planów pracy z osobami zaangażowanymi w proces powstawania projektów oraz organizowanie prób - w ścisłej współpracy z zespołem administracyjnym i technicznym Teatru;
 • tworzenie, aktualizowanie i rozliczanie budżetów podejmowanych działań i realizowanych projektów;
 • nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji z realizatorami, dostawcami oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi Teatru, w tym z inwestorami wspierającymi proces produkcji projektów;
 • przygotowywanie umów z twórcami/czyniami, realizatorami/kami oraz innymi podmiotami pełniącymi aktywną rolę i realizującymi zadania w procesie produkcyjnym projektów - we współpracy z Radcą Prawnym;
 • organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych projektów Teatru, w tym za opiekę nad zespołem realizatorów/ek i aktorów/ek podczas wyjazdów spektakli;
 • koordynowanie działań związanych z nabywaniem praw autorskich od autorów/ek, twórców/czyń, kompozytorów/ek i realizatorów/ek oraz praw pokrewnych od artystów/ek wykonawców/czyń;
 • wsparcie w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Teatr ze źródeł publicznych;
 • wsparcie w zakresie poszukiwania koproducentów i inwestorów w celu zabezpieczenia budżetów projektów.
Chcemy pracować z osobą, która będzie:
 • miała wykształcenie wyższe humanistyczne, w zakresie zarządzania, produkcji filmowej, administracji (ewentualnie w pokrewnych kierunkach) lub udokumentowane umiejętności w tym zakresie;
 • mogła opowiedzieć nam o swoim co najmniej 2-letnim doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiała dobrze współpracować z zespołem, potrafiła dzielić się wiedzą i zadaniami;
 • była gotowa na pracę w systemie zadaniowym, a tym samym na zadaniowe myślenie o swoich obowiązkach i stawianych celach;
 • potrafiła łączyć ludzi, w tym partnerów i realizatorów oraz nabyte kompetencje z różnych dziedzin;
 • dobrze znała język angielski w mowie i w piśmie;
 • dodatkowymi atutami kandydata/ki będą: znajomość specyfiki pracy w teatrze / sektorze kultury, doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych. 
Czekamy z propozycją:
 • stabilnych warunków zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu oraz pierwszą umową na czas określony;
 • wynagrodzenia w wysokości 5500-6000 brutto (w zależności od dotychczasowego doświadczenia i stażu pracy);
 • szkolenia podstawowego i wdrożenia do zadań na stanowisku pracy;
 • wsparcia, rozumienia potrzeb i dbania o życzliwą atmosferę oraz wysoką kulturę pracy;
 • zachęty do podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego: udziału w szkoleniach pogłębionych, kursach, grupach roboczych.

Kandydatów/ki prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) w języku polskim na adres: rekrutacja@teatrkomedia.pl podając w tytule wiadomości: „Producent/ka w Teatrze Komedia”.

Aplikacja musi zawierać oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych o treści:

Stosownie do przepisów RODO świadomie i dobrowolnie przekazuję swoje dane osobowe i jednocześnie oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że zapoznałem się z postanowieniami Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Administratora (Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia). Wiem, że przysługuje mi prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jej cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia na podany przeze mnie numer telefonu wszelkich informacji w zakresie rekrutacji/umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia na wskazany przeze mnie adres e-mail wszelkich informacji w zakresie rekrutacji/umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 


W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy. Wiem, że cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i spotkania się z wybranymi kandydatami/kami, a nawet do niewyłonienia w rekrutacji nikogo w przypadku niespełnienia opisanych wyżej kryteriów.


Q&A REKRUTACJI, czyli niepoważnie — ale i na serio:

Powiązane