Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukiwany, poszukiwana: specjalista/ka ds. oświetlenia

Do Zespołu Teatru Kome­dia poszuku­je­my specjalisty/ki ds. oświ­etle­nia, który/a dołączy do nas w IV kwartale 2023. Zobacz z jaką propozy­cją i na kogo czekamy.

W Północnym Centrum Sztuki – Teatrze Komedia od ponad 60 lat bawimy publiczność Warszawy. Architektonicznie podobno najbliżej nam do neobaroku i socrokokowego koktajlu, ale my wolimy o sobie myśleć: biała perła na mapie zielonego Żoliborza. Jesteśmy miejską instytucją kultury, miejscem publicznym i dostępnym – czujemy się częścią wspólną warszawianek i warszawiaków, dlatego staramy się stale rozszerzać naszą ofertę kulturalną. Nie posiadamy zespołu artystycznego, ale i bez niego czujemy się Zespołem.

Poszukujemy specjalisty/ki ds. oświetlenia, który/a dołączy do nas w IV kwartale 2023.

Na aplikacje czekamy do 2 października, a z wybranymi kandydatami/kami spotkamy się do 15 października.

Osoba, której poszukujemy, będzie odpowiedzialna za:

 • obsługę oświetlenia oraz rekwizytów elektrycznych podczas prób, spektakli i innych przedsięwzięć realizowanych przez Teatr – w siedzibie Teatru, poza nią oraz online;
 • przygotowanie przed próbami, spektaklami i innymi przedsięwzięciami Teatru sprzętu oświetleniowego oraz innych materiałów niezbędnych do uzyskania założonych efektów wizualnych;
 • obsługę w zakresie oświetlenia wydarzeń gościnnych i partnerskich;
 • dbanie o powierzony sprzęt, jego sprawność i eksploatację zgodnie z przepisami Bhp i ppoż;
 • konserwację i naprawę aparatów oświetleniowych oraz instalacji oświetlenia sceny i urządzeń nagłaśniających (w miarę posiadanych umiejętności oraz uprawnień);
 • wykonywanie prac warsztatowych przy elektryfikacji rekwizytów, ich konserwację i naprawę;
 • konserwację i naprawę instalacji elektrycznych w budynku teatru (w miarę posiadanych umiejętności oraz uprawnień);
 • obsługę i konserwację rozdzielni niskiego napięcia, urządzeń instalacji elektrycznej oraz aparatury oświetlenia;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy, regulaminu pracy, zarządzeń i instrukcji Dyrektora.

Chcemy pracować z osobą, która będzie:

 • miała wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe w kierunku elektryk lub elektronik;
 • znała specyfikę funkcjonowania teatru lub instytucji kultury;
 • miała podstawową wiedzę techniczną na temat sprzętu oświetleniowego, znała protokół DMX oraz miała uprawnienia SEP < 1kV;
 • potrafiła bardzo dobrze organizować sobie pracę; była punktualna, dyspozycyjna i umiała pracować – czasami pod presją czasu – w ramach Zespołu na rzecz wspólnego celu;
 • dodatkowymi atutami kandata/ki będą: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; umiejętność programowania konsolety DOT2 / GrandMA / FLX S; wykształcenie kierunkowe (elektryczne); znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Czekamy z propozycją:

 • stabilnych warunków zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu oraz pierwszą umową na czas określony;
 • wynagrodzenia w wysokości 5500 - 6500 brutto (w zależności od dotychczasowego doświadczenia);
 • szkolenia podstawowego i wdrożenia do zadań na stanowisku pracy;
 • wsparcia, rozumienia potrzeb i dbania o życzliwą atmosferę pracy;
 • zachęty do podnoszenia kompetencji: udziału w szkoleniach pogłębionych, kursach, grupach roboczych.

Kandydatów/ki prosimy o przesyłanie aplikacji w języku polskim na adres: rekrutacja@teatrkomedia.pl podając w tytule wiadomości: „Specjalista/ka ds. oświetlenia w Teatrze Komedia”.

CV kandydata/ki powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320): imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem/ką, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………………
podpis kandydata/ki do pracy

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i spotkania się z wybranymi kandydatami/kami, a nawet do niewyłonienia w rekrutacji nikogo w przypadku niespełnienia opisanych wyżej kryteriów.