Przejdź do głównej zawartości strony

Przemek Gulda | Pasztety, do boju!

„Kul­towa powieść dla młodzieży, znakomi­cie prze­nie­siona na pol­s­ki grunt przez Łukasza Zaleskiego, stała się pod­stawą spek­tak­lu kip­iącego energią i entuz­jazmem trzech bohaterek i gra­ją­cych je aktorek-debi­u­tan­tek.”