Przejdź do głównej zawartości strony

Otworzyliśmy Małą Scenę!

"Kalina nie chce spać" | Fot. Marek Zimakiewicz

24 listopa­da zain­au­gurowal­iśmy dzi­ałal­ność naszej nowej Małej Sce­ny. Za nami pre­mierowy muzy­czny wieczór pt. „Kali­na nie chce spać” z Bar­barą Kur­dej-Szatan, według sce­nar­iusza Zuzan­ny Bojdy, w reży­serii Agaty Puszcz, z oprawą scenograficzną Mał­gorzaty Iwa­niuk. Aktorce akom­pan­iował Piotr Mania.

Na dobry początek ugościliśmy Was w prawdziwie kawiarnianym klimacie. Dziękujemy za ten wyjątkowy wieczór!

„Kali­na nie chce spać” to propozy­c­ja inspirowana his­torią niezwykłej aktor­ki i wielkiego, choć nie całkiem spełnionego, marzenia. Sprawdź­cie, co spędza­ło sen z powiek Kaliny Jędrusik przy okazji świa­towej teatral­nej prapremiery „Śni­ada­nia u Tiffany’ego” w 1965 roku w Teatrze Kome­dia — zaprasza­my po bile­ty!