Przejdź do głównej zawartości strony

Już w piątek premiera „Zemsty”!

Zemsta | Fot. Marek Zimakiewicz
Zemsta | Fot. Marek Zimakiewicz

19 kwiet­nia zaprasza­my na pre­mierę „Zem­sty” Alek­san­dra Fre­dro w reży­serii Michała Zadary.

„Zemsta” reżyserowana przez Michała Zadarę zrywa z podejściem: „szlachetnie, czyli nudno i po literach” albo „radykalnie, czyli napisane raz jeszcze”. To inscenizacja współczesna, w światłach wielkiego miasta. Ale z drugiej strony to również „Zemsta” bez skrótów, grana wierszem zgodnie z zapisem, „nie przepisana” na nowo - i taka, jakiej chciał Fredro: z branymi na poważnie, skomplikowanymi i żywymi postaciami, których śmieszność potęguje często tragizm.

Pre­mierę przy­go­towu­ją uznani artyś­ci i artys­t­ki. Reży­serowi Michałowi Zadarze towarzyszą: tworzą­cy scenografię Robert Rumas, kostiu­mo­graf­ka Pola Gomół­ka, reży­seru­ją­cy światło Artur Sienic­ki, tworzą­ca ruch i chore­ografię sceniczną Eweli­na Adams­ka-Por­czyk, kon­sul­tu­ją­cy sce­ny walk Daw­id Fajer oraz asys­ten­ci reży­sera: Maksy­mil­ian Nowak i Fil­ip Płu­ci­en­nik — i asys­ten­t­ka kostiu­mo­graf­ki: Agniesz­ka Mal­ic­ka. Obsadę spek­tak­lu tworzą: Maciej Stuhr (Pap­kin), Arka­diusz Brykals­ki (Cześnik), Bar­tosz Por­czyk (Rejent), Bar­bara Wysoc­ka (Pod­stoli­na), Fil­ip Lip­iec­ki (Wacław), Pauli­na Szostak (Klara), Moni­ka Ciecio­ra (Śmi­gal­s­ki), Mikołaj Woubishet (Dyn­dal­s­ki), Dami­an Mir­ga (Pereł­ka, Ochro­niarz, Bar­man), Robert Ostol­s­ki (Mula­rz), Paweł Ste­fa­ni­ak (Mula­rz II), Krzysztof Iwańs­ki (Mula­rz III)

Zapraszamy na opowieść o władzy, miłości, pieniądzach i marzeniach.
To będzie 100% "Zemsty".

Więcej infor­ma­cji o spek­tak­lu jest tutaj

Partnerem premiery "Zemsty" są Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie.