Przejdź do głównej zawartości strony

Gramy na 11. edycji Festiwalu Kultury Bez Barier!

Festiwal Kultury Bez Barier
Festiwal Kultury Bez Barier

Przed nami wielkie świę­to dostęp­noś­ci! Wys­tar­towała 11. edy­c­ja Fes­ti­walu Kul­tu­ry Bez Bari­er, dzię­ki które­mu oso­by z różny­mi rodza­ja­mi niepełnosprawnoś­ci mogą korzys­tać z dostęp­nych wydarzeń kul­tur­al­nych. Fes­ti­walowy pro­gram tworzą insty­tuc­je i orga­ni­za­c­je kul­tu­ry z całej Pol­s­ki.

W dniach 4-8 października niemożliwe staje się możliwe.

Cieszymy się, że możemy być częścią tej ważnej i potrzebnej inicjatywy.

7 października o 15:30 zagramy w naszym Teatrze spektakl "Powiedzmy miłość" - z audiodeskrypcją, pętlą indukcyjną oraz tłumaczeniem symultanicznym na polski język migowy.

Formularz rezerwacyjny na festiwalowy pokaz spektaklu "Powiedzmy miłość": https://fkbb.pl/

Rezerwacje z formularza zostaną potwierdzone przez teatralnego koordynatora.

  • Festiwalowa cena biletu: 50 zł
  • Pula miejsc jest ograniczona.

Dostępność wydarzenia została dofinansowana z budżetu Festiwalu Kultury bez Barier.