Przejdź do głównej zawartości strony

Zadziorny Klub Filmowy | 14.05

Zadziorny klub filmowy

Fort Sokol­nick­iego zaprasza na majowe spotkanie Zadziornego Klubu Fil­mowego, w ramach którego uczest­ni­cy poroz­maw­ia­ją o tema­cie migracji i różnic kul­tur­owych.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu