Przejdź do głównej zawartości strony

„Włoski polskie” | Najlepsza Księgarnia | 31.01

Najlepsza Księgarnia

Najlep­sza Księ­gar­nia zaprasza na spotkanie z okazji pre­miery antologii „Włos­ki pol­skie” Związku Pis­arzy ze Wsi, na którym obec­ni będą redak­torzy tomu, Adame Wiede­mann oraz Rena­ta Bożek. Roz­mowę poprowadzi Elż­bi­eta Brzo­zows­ka (PIW).

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu