Przejdź do głównej zawartości strony

„Wędrowiec Śląski” | 14.02

Wydarzenie Najlepsza Księgarnia

Najlep­sza Księ­gar­nia i Wydawnict­wo W.A.B. zaprasza na PREMIERĘ książ­ki „Wędrowiec Śląs­ki” Hen­ry­ka Wań­ka. Roz­mowę poprowadzi Rafał Księżyk. Wstęp wol­ny!

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu