Przejdź do głównej zawartości strony

wciórności | 27.04

wciórności

Po raz pier­wszy w Pra­CoV­ni: zespół wciórnoś­ci — z pro­gramem “Upi­o­ry”! Zaprezen­tu­ją piosen­ki oży­w­cze jak przek­leńst­wo w kat­e­drze. Oczyszcza­ją­co intymne i szczere. Tuła­jące się między mrocznym folkiem, a piosenką poe­t­y­cką.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu