Przejdź do głównej zawartości strony

Teatr Pod Orzełkiem | 25.05

Teatr Pod Orzełkiem

Żoli­bors­ki Dom Kul­tu­ry zaprasza na spek­takl dla dzieci w trak­cie Fes­ti­walu Mary­mon­ck­iej Mącz­ki w Parku Kaska­da!

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu