Przejdź do głównej zawartości strony

Sztuka Dobrostanu | 02.04

Wydarzenie artystyczne

Cen­trum Lokalne Żoli­borz i Żoli­bors­ki Dom Kul­tu­ry zaprasza­ją na warsz­taty pt. „Sztu­ka Dobrostanu: Nawod­nie­nie — pod­stawa zdrowia i dobrego samopoczu­cia”. Zaję­cia poprowadzi Syl­wia Mag­dale­na Buczak.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu