Przejdź do głównej zawartości strony

Rozkwit | 05.03

Rozkwit wydarzenie

Zaprasza­my na wys­tawę twór­c­zoś­ci Domini­ki Kędzier­skiej i Julii Sta­chowskiej. Tem­atyką ich dzieł są: odrodze­nie, cyk­liczność życia oraz efe­merycz­na siła kobiecej natu­ry. Wys­tawę moż­na oglą­dać w Cen­trum Olimpi­jskim do 3 kwiet­nia.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu