Przejdź do głównej zawartości strony

Retro Klub – Domówka w Forcie | 21.01

Wydarzenie

Żoli­bors­ki Dom Kul­tu­ry zaprasza na zabawę taneczną z selekc­ja­mi najwięk­szych prze­bo­jów do tań­ca, które zaprezen­tu­je Michał Fogg.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu