Przejdź do głównej zawartości strony

Warsztaty: Obudź w sobie kreatywność! | 10.12

Wydarzenie warsztaty

Cen­trum Lokalne Żoli­borz i Żoli­bors­ki Dom Kul­tu­ry zaprasza­ją na wyjątkowe Warsz­taty Kreaty­wnoś­ci, umożli­wia­jące odkrycie twór­c­zoś­ci poprzez trzy inspiru­jące blo­ki tem­aty­czne: ciało, głos i sztukę. Celem zajęć jest współdzie­le­nie doświad­czenia jed­noś­ci ciała i umysłu.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu