Przejdź do głównej zawartości strony

Mowa Chleba | 23.04

Najlepsza Księgarnia

Najlep­sza Księ­gar­nia zaprasza na spotkanie z jed­ną Elż­bi­etą Łapczyńską z okazji wyda­nia jej nowej powieś­ci „Mowa chle­ba”, opub­likowanej przez Wydawnict­wo Ago­ra. Roz­mowę poprowadzi Justy­na Sobolews­ka, kry­ty­cz­ka lit­er­ac­ka (Poli­ty­ka).

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu