Przejdź do głównej zawartości strony

„Hanka. Opowieść o awansie” | 25.03

Wydarzenie Najlepsza Księgarnia

Najlep­sza Księ­gar­nia zaprasza na spotkanie z Maciejem Jakubowiakiem, kry­tykiem lit­er­ackim, eseistą, redak­torem, pis­arzem i autorem socjo­bi­ograficznej książ­ki „Han­ka. Opowieść o awan­sie”. Roz­mowę poprowadzi Kon­rad Janczu­ra.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu