Przejdź do głównej zawartości strony

Bożena Keff | 02.07

Bożena Keff

Zaprasza­my do Najlep­szej Księ­gar­ni na spotkanie z poet­ką i eseistką Bożeną Keff z okazji wyda­nia przez autorkę pier­wszej książ­ki proza­torskiej pt.: „Nieśmiertel­ny”, opub­likowanej przez Wydawnict­wo Fil­try.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu