Przejdź do głównej zawartości strony

Barbara Sadurska w Najlepszej | 12.03

Najlep­sza Księ­gar­nia i Wydawnict­wo Warst­wy zaprasza­ją na spotkanie autorskie z Bar­barą Sadurską wokół jej najnowszej powieś­ci „Baj­ka, bajecz­ka”. Roz­mowę poprowadzi Justy­na Sobolews­ka, dzi­en­nikar­ka i kry­ty­cz­ka lit­er­ac­ka.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu