Przejdź do głównej zawartości strony

Aleksandra Łoś w Najlepszej | 10.06

Aleksandra Łoś w Najlepszej

Zaprasza­my do Najlep­szej na wyjątkową pre­mierę. Będziemy roz­maw­iać o wirtu­al­nym dzi­en­niku „Poz­nawaj siebie z radoś­cią” z jego twór­czynią Alek­san­drą Łoś (CEO TrueMe). Roz­mowę poprowadzi Goś­ka Ser­afin.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu