Przejdź do głównej zawartości strony

Agata z Placu Słonecznego | 29.04

Najlepsza Księgarnia

Najlep­sza Księ­gar­nia zaprasza na spotkanie o żoli­borskiej niani, czyli Aga­cie z Placu Słonecznego. Roz­mowa odbędzie się z jej twór­czynią, Ewą Kar­wan-Jas­trzęb­ską. Spotkanie poprowadzi Joan­na Wenek.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu