Przejdź do głównej zawartości strony

Konrad Pruszyński | Wyciągnąć Polskę z kanału

„Pro­gram stwor­zony przez czwórkę Kasia-Markows­ki-Kem­pa-Fiedor­czuk to rzecz odświeża­ją­ca, innowa­cyj­na, mówią­ca o medi­ach, Polsce i świecie więcej niż niejed­na z pro­gresy­wnych pro­dukcji na aktu­al­nej teatral­nej mapie naszego kra­ju.”