Przejdź do głównej zawartości strony

Agata Skrzypek | Didaskalia

„W You can fail! Poraż­ka show w reży­serii Justyny Sobczyk zespół Teatru 21 wraz z gościn­ny­mi twór­czy­ni­a­mi pod­chodzą do tem­atu niepowodzeń z imponu­jącą mis­ją ratunkową. Spraw­ia­ją, że już w trak­cie spek­tak­lu moż­na oswoić się ze swoi­mi fiaska­mi, zła­pać do nich dys­tans i poczuć się nieco mniej samot­nie. Aż tyle”

Cały tekst przeczy­tasz na: https://didaskalia.pl/pl/artykul/nikt-tak-pieknie-nie-mowil