Przejdź do głównej zawartości strony

Przemysław Gulda | @guldapoleca

„Inteligent­na satyra na telewiz­ję, korzys­ta­ją­ca z jej for­matów i narzędzi, ośmiesza­ją­ca dzisiejsze fenome­ny medi­alne i społeczne. Jest tu trochę poli­ty­ki, ale ważniejsze jest wyśmiewanie różnych odmi­an zakła­ma­nia, hipokryzji i zwykłej głupo­ty. (…) For­mal­nie to dynam­iczne połącze­nie ele­men­tów teatru, kabare­tu, stand-upu i improw­iz­a­cji, zagrane z wer­wą i swo­bodą.”