Przejdź do głównej zawartości strony

#tumożesz — mamy pętlę indukcyjną!

Pętla indukcyjna

Już jest! Mamy pętlę induk­cyjną! We współpra­cy z Fun­dacją Kul­tu­ry bez Bari­er zro­bil­iśmy duży krok w kierunku posz­erza­nia dostęp­noś­ci w naszym Teatrze.

Pętla indukcyjna to urządzenie, które wspiera osoby z niedosłuchem i wadami słuchu.
Dzięki niej korzystający z aparatów słuchowych czy implantów słuchowych mogą lepiej rozumieć mowę (nawet w hałasie i dużych pomieszczeniach).

Więcej informacji o pętli indukcyjnej znajdziesz tutaj.