Przejdź do głównej zawartości strony

Ostatnia premiera sezonu za nami!

Premiera
Premiera "You can fail! Porażka Show" | Fot. Maciej Czerski

Za nami ostat­nia pre­miera sezonu – od sobo­ty mamy w reper­tu­arze nowy spek­takl dla młodzieży „You can fail! Poraż­ka Show” w reży­serii Justyny Sobczyk, zre­al­i­zowany w kopro­dukcji z Teatrem 21!

Dziękujemy twórczyniom i twórcom, aktorkom i aktorom oraz wszystkim zaangażowanym w powstawanie przedstawienia o oswajaniu niepowodzeń, wspieraniu siebie i innych, poszukiwaniu siły i optymizmu w każdych okolicznościach!

Przeczy­taj więcej o naszym spek­tak­lu „You can fail! Poraż­ka Show!” w reży­serii Justyny Sobczyk, zre­al­i­zowanym w kopro­dukcji z Teatrem 21.