Przejdź do głównej zawartości strony

Poszukiwany, poszukiwana: kierownik/czka Działu Administracji

Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn
Teatr Komedia | Fot. Marta Ankiersztejn

Poszuku­je­my kierownika/czki do rozwi­janego w Teatrze Kome­dia Dzi­ału Admin­is­tracji, który/a dołączy do nas w maju (lub w ter­minie ustalonym indy­wid­u­al­nie). Zobacz z jaką propozy­cją i na kogo czekamy.

W Północnym Centrum Sztuki – Teatrze Komedia od ponad 60 lat bawimy publiczność Warszawy. Architektonicznie podobno najbliżej nam do neobaroku i socrokokowego koktajlu, ale my wolimy o sobie myśleć: biała perła na mapie zielonego Żoliborza. Jesteśmy miejską instytucją kultury, miejscem publicznym i dostępnym – czujemy się częścią wspólną warszawianek i warszawiaków, dlatego staramy się stale rozszerzać naszą ofertę kulturalną. Prowadzimy działalność polegającą na produkcji spektakli i innych przedsięwzięć o charakterze performatywnym, muzycznym i edukacyjno-społecznym. Nie posiadamy zespołu artystycznego, ale i bez niego czujemy się Zespołem.

Aby zapewnić efektywną, ale i odpowiedzialną, pracę na rzecz realizacji naszych wydarzeń programowych, poszukujemy KIEROWNIKA/CZKI DZIAŁU ADMINISTRACJI.

Na aplikacje czekamy do 20 marca, a z wybranymi kandydatami/kami spotkamy się do 31 marca.

Osoba, której poszukujemy, będzie odpowiedzialna za:

 • monitorowanie stanu oraz administrowanie budynkiem a także innymi obiektami należącymi do Teatru; dbanie o utrzymanie pełnej funkcjonalności i sprawności obiektów oraz urządzeń, w tym w szczególności urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych;
 • wzmacnianie kultury organizacyjnej Teatru, w szczególności poprzez opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju organizacji zapewniających jej sprawne funkcjonowanie i realizację zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, inicjatyw społecznych oraz ładu instytucjonalnego;
 • zlecanie i nadzorowanie napraw oraz niezbędnych remontów i usuwania awarii;
 • sporządzanie i uaktualnianie planów technicznych budynku;
 • koordynację i organizację działań w zakresie łączności telefonicznej, usług i bezpieczeństwa IT oraz innych usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
 • zapewnienie ochrony budynku oraz mienia Teatru i nadzór nad realizacją umów w tym zakresie;
 • tworzenie planu zakupowego, nadzór oraz zaopatrywanie w odpowiedni sprzęt, meble, urządzenia i materiały poszczególne działy Teatru;
 • organizowanie właściwej konserwacji i naprawy mebli, sprzętu oraz wyposażenia pomieszczeń;
 • organizację i nadzór nad obsługą użytkowania samochodów służbowych oraz przejazdów służbowych;
 • monitorowanie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wody; gospodarkę odpadami, w tym: organizację odbioru nieczystości i odpadów komunalnych, organizację składowania i odbioru do utylizacji odpadów problemowych; utrzymywanie stałego kontaktu z podmiotami zaopatrującymi Teatr w energię elektryczną, gaz, wodę;
 • prowadzenie ewidencji oraz dbanie o prawidłowe oznakowanie składników majątku tj. środków trwałych i nietrwałych, środków inscenizacji i innych zgodnie z obowiązującymi w Teatrze przepisami; organizację spisów inwentaryzacyjnych; uczestniczenie w komisjach likwidacyjnych środków trwałych; przygotowywanie zestawień majątku Teatru dotyczącego składników majątku na potrzeby ubezpieczenia;
 • gospodarkę materiałową w zakresie materiałów biurowych, tonerów oraz sprzętu ochronnego i odzieży roboczej, ochronnej i reprezentacyjnej;
 • planowanie i nadzorowanie prac podległej komórki organizacyjnej oraz jej personelu w sposób zapewniający terminową i efektywną realizację zadań;
 • współpracę ze specjalistą ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji z szacowania wartości zamówienia;
 • współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań statutowych Teatru.

Chcemy pracować z osobą, która będzie:

 • miała wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, administracji (i pokrewne kierunki) lub udokumentowane umiejętności i doświadczenie w tym zakresie;
 • mogła opowiedzieć nam o swoim co najmniej 3-letnim doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiała dobrze zarządzać pracą podległych pracowników/czek, współpracować z zespołem, potrafiła dzielić się wiedzą, przejrzyście komunikować cele i zadania;
 • potrafiła łączyć ludzi, w tym partnerów i realizatorów oraz nabyte kompetencje z różnych dziedzin;
 • dobrze znała język angielski w mowie i w piśmie;
 • dobrze znała środowisko pracy Google i MS Office;
 • miała doświadczenie pracy w środowisku elektronicznego obiegu dokumentów;
 • dodatkowymi atutami kandydata/ki będą: znajomość specyfiki pracy w teatrze / sektorze kultury, doświadczenie w pracy w instytucjach publicznych, których organizatorem jest m.st. Warszawa, znajomość programów pozwalających na zarządzanie środkami trwałymi (np. Symfonia Środki Trwałe).

Czekamy z propozycją:

 • stabilnych warunków zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu oraz pierwszą umową na czas określony;
 • wynagrodzenia w wysokości min. 8500 brutto (w zależności od dotychczasowego doświadczenia i stażu pracy);
 • współtworzenia i umożliwienia wprowadzania realnych zmian w organizacji, która się zmienia, rozwija i chce jeszcze intensywniej działać dla pożytku publicznego;
 • szkolenia podstawowego i wdrożenia do zadań na stanowisku pracy;
 • wsparcia, rozumienia potrzeb i dbania o życzliwą atmosferę oraz wysoką kulturę pracy;
 • zachęty do podnoszenia kompetencji i rozwoju zawodowego: udziału w szkoleniach pogłębionych, kursach, grupach roboczych;
 • pracy z widokiem na zielony Żoliborz i Park Żywiciela.

Kandydatów/ki prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) w języku polskim na adres: rekrutacja@teatrkomedia.pl podając w tytule wiadomości: „Kierownik/czka Działu Administracji w Teatrze Komedia”.

Aplikacja musi zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia, prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa może być sformułowane w następujący sposób:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie przez okres najbliższych 6 miesięcy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………………………………
podpis kandydata/ki


Zastrzegamy prawo do odpowiedzi i spotkania się z wybranymi kandydatami/kami, a nawet do niewyłonienia w rekrutacji nikogo w przypadku niespełnienia opisanych wyżej kryteriów.