Przejdź do głównej zawartości strony

„Jak się starzeć bez godności” — książkowy antyporadnik na scenie

„Jak się starzeć bez godności” | Fot. Dawid Stube
„Jak się starzeć bez godności” | Fot. Dawid Stube

Już 10 listopa­da zaprasza­my na pre­mierę spek­tak­lu „Jak się starzeć bez god­noś­ci” na pod­staw­ie książ­ki i pod­cas­tu Mag­dale­ny Grze­bałkowskiej i Ewy Win­nick­iej w reży­serii Macie­ja Pod­stawnego i adap­tacji Macie­ja Łubieńskiego.

Przedstawienie to niepozbawiona elementów grozy komedia podejmująca temat wczesnej starości lub - jak wolimy na to patrzeć my - późnej młodości, czyli życiowego momentu „pomiędzy”. Ten czas szczególnie „ciekawie” rysuje się z perspektywy kobiecej, ale spektakl polecamy każdemu (niezależnie od metryki i płci), bo prędzej czy później „wiek przedstarczy” zaskoczy nas wszystkich.

Będziemy opowiadać ze sceny o wielkich czynach ludzi niemłodych, takich jak: wstawanie o poranku, lektura kobiecych magazynów, rozmowy o chorobach, dzieciach, popsutych samochodach i takiej samej urodzie. Bez mędrkowania i kołczowania, za to z dystansem, ironią oraz zastrzykiem siły na walkę z bezsensownymi oczekiwaniami innych.

W  przedstawieniu, które ma formę scenicznego dokumentu wokół codziennej prozy życia, nie zabraknie epizodów dramatycznych jak: dostarczanie potomstwa do szkoły, egzaminy, obserwowanie okresu dojrzewania naszych „pociech”, ale też perypetie zawodowe osób w wieku późnoprodukcyjnym. Publiczność przyjrzy się granicznym doświadczeniom w rodzaju wizyty u lekarza-specjalisty lub w klubie sportowym, poruszymy też niewygodne tematy (i czułe struny) typu seks osób dojrzałych i naprawa kranu.

Pier­wszą w tym sezonie pre­mierę w Komedii przy­go­towu­ją uznani artyś­ci i artys­t­ki. Reży­serowi Maciejowi Pod­stawne­mu i autorowi adap­tacji Maciejowi Łubieńskiemu towarzyszą: tworzą­ca scenografię i kostiumy Bar­bara Han­ic­ka, kom­ponu­ją­cy muzykę Radek Łukasiewicz, odpowiada­ją­cy za reży­ser­ię światła Mirek Kacz­marek, tworzą­cy video Prze­mek Tokars­ki i chore­ograf­ka Anna Obsza­ńs­ka. Obsadę spek­tak­lu tworzą: Eliza Borows­ka (zagra m.in.: Elizę, God­ność, Trze­cią Młodość), Tomasz Dedek (w roli Fac­eta), Roza­lia Mierz­ic­ka (jako m.in.: Roza, Dru­ga Młodość, Menopauza), Robert Ostol­s­ki (jako Robert), Ire­na Sier­akows­ka (Ire­na, Demografia), Katarzy­na Żak (w rolach m.in.: Kasi, Staroś­ci, Zwier­ci­adła), a także San­dra Korzeni­ak, która pojawi się jako Głos Nar­ra­tor­ki.

Mówiąc o starości nie unikniemy od czasu do czasu tonu serio. Ale spokojnie - na końcu i tak czekać będzie uwolnienie od towarzyszącego starzeniu się dyskomfortu. Pod jednym warunkiem: że zachowamy dystans i poczucie humoru, oraz podejmiemy wysiłek uzdrawiający. Choćby taki, jak przyjście na ten spektakl.

Partnerem spektaklu jest Wydawnictwo Agora

Partnerem wydarzenia premierowego jest Dębski Clinic


Spektakl bierze udział w 30. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej


Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Dominik Gac, Piotr Hildt, Anna Jazgarska, Szymon Kazimierczak, Andrzej Lis, Wanda Świątkowska.

www.sztukawspolczesna.org