Przejdź do głównej zawartości strony

Ogrodnictwo w Wielkim Mieście: Botaniczne kosmetyki | 24.11

Ogrodnictwo w Wielkim Mieście: Botaniczne kosmetyki

Zaprasza­my na warsz­taty tworzenia nat­u­ral­nych kos­me­tyków i zachę­camy do wyko­na­nia włas­noręcznie zro­bionych prezen­tów na bazie botan­icznych surow­ców. Prowadze­nie: Fun­dac­ja alter eko.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu