Przejdź do głównej zawartości strony

Adam Kaczanowski w Najlepszej | 5.10

najlepsza księgarnia spotkanie

Najlep­sza Księ­gar­nia zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie i pre­mierę książ­ki Adama Kaczanowskiego „Ze Słowack­iego”. Roz­mowę poprowadzi Wewnętrzny Kry­tyk Kaczanowskiego.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu