Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies

KUP BILETY

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

Informacja ogólna

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych, w tym danych osobowych osób korzystających z dostępu do strony internetowej Teatru Komedia za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz stosowania plików Cookies związanych z korzystaniem ze strony internetowej Teatru Komedia.

Korzystając strony internetowej Teatru Komedia akceptujesz zasady Polityki Prywatności i stosowania plików Cookies.

Właścicielem strony internetowej Teatru Komedia https://teatrkomedia.pl/ jest Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia z siedzibą w Warszawie ul. Słowackiego 19a; 01-592 Warszawa, które jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.

Słownik niektórych pojęć:

 1. Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 2. Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 3. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 4. Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia szanuje prawo do prywatności, w tym prawa do prywatności osób korzystających (dalej: Użytkowników) ze strony internetowej Teatru Komedia (dalej: strony Teatru).
Dbamy o ochronę danych, w tym danych osobowych Użytkowników strony Teatru oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników strony Teatru, przez osoby trzecie.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikom strony Teatru poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie ze strony Teatru jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że na stronie Teatru są umieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom strony Teatru bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Podczas korzystania ze strony https://teatrkomedia.pl/ w Państwa urządzeniu mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak (aktywne przeniesienie do polityk prywatności podmiotów):

 1. Facebook,
 2. Instagram,
 3. YouTube.

Każdy właściciel stron dostępnych za pośrednictwem strony Teatru określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności oraz politykę stosowania plików Cookies. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia

Ogólna klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia dostępna jest w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony Teatru

Administratorem danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia, ul. Słowackiego 19a; 01-592 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia (dalej: Administrator).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając korespondencję na skrzynkę e-mail: ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl lub adres siedziby Teatru Komedia.

Gromadzenie danych Użytkowników strony Teatru

W zakresie korzystania ze strony Teatru przez Użytkownika przechowujemy zapytania http i https kierowane do serwera.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http i https, o ile jest możliwa;
 3. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 4. czasu nadejścia zapytania;
 5. pierwszego wiersza żądania http i https;
 6. kodu odpowiedzi http i https;
 7. liczby wysłanych przez serwer danych;
 8. informacji o przeglądarce Użytkownika;
 9. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http i https.

Pragniemy zaznaczyć, że powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami strony Teatru.

Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania stroną Teatru;
 2. personalizowania strony Teatru;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Teatru;
 4. wysyłania naszego newsletter-a, jeśli o to poprosiłeś;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 6. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze strony Teatru;

Korzystanie z newsletter-a przez Użytkownika strony Teatru

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności strony Teatru, w przypadku chęci skorzystania z newsletter-a zostanie poproszony o podanie danych w postaci adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzania danych w celu wysyłki newsletter-a.
Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne. Udzielona zgoda na wysyłkę newsletter-a może zostać cofnięta w każdym momencie z wykorzystaniem przycisku „REZYGNUJĘ” w każdym otrzymanym mailu z adresu: newsletter@teatrkomedia.pl . Cofnięcie zgody, nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych, których dokonano za zgodą Użytkownika przed jej cofnięciem.

Zbieranie danych osobowych Użytkowników strony Teatru

Następujące rodzaje danych, osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji newsletter-a;
 3. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie Teatru;
 4. informacje, które są generowane podczas korzystania ze strony Teatru;
 5. wszelkie inne dane osobowe, które zostaną udostępnione przez Użytkownika strony Teatru.

Prawa Użytkownika strony Teatru

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w RODO posiada uprawnienia:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie, bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed jej cofnięciem;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych byłoby niezgodne z obowiązującym prawem;

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Do danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności.
Nie przekazujemy danych użytkowników strony Teatru, organizacjom międzynarodowym oraz do państw trzecich.
Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika strony Teatru, w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, w związku z potencjalnymi postępowaniami prawnymi, w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgody, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika strony Teatru

Podejmujemy optymalne i zasadne techniczne oraz organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika strony Teatru.

Stosowanie plików Cookies

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać
w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia.

Jak długo pliki cookie są przechowywane na urządzeniu?

Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze użytkownika tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Dlaczego korzystamy z plików cookie i pozostałych technologii?

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele, pamięć lokalną i podobne technologie do tego, by wyświetlać użytkownikowi istotne dla niego treści, usprawniać sposób korzystania przez niego z naszych produktów oraz do tego, by lepiej chronić stronę Teatru i Użytkowników strony Teatru.

Wykorzystanie plików Cookies przez Teatr Komedia

Strona Teatru zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony Teatru;
 2. utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika);
 3. obsługi skryptów statystyk;
 4. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia strony Teatru z urządzeniem, na którym zostały zapisane pliki Cookies;
 5. tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami;

Strona Teatru wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

 1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas;
 3. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych za pośrednictwem strony Teatru;
 4. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 5. „własne” – zamieszczane przez Teatr Komedia;
 6. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej;

W powyższych celach stosowane są przez Teatr Komedia powszechne na rynku internetowe technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu na stronie Teatru Komedia oraz optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych. Strona Teatru Komedia gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

 1. liczba wejść unikalnych/odsłon,
 2. kraj,
 3. przeglądarka,
 4. czas wizyty.

Dane są gromadzone za pomocą rozwiązań zewnętrznych dostawców. Obecnie używamy Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Pliki Cookies w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika strony Teatru i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika strony Teatru. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej

Wykorzystywanie plików Cookies przez przeglądarki stosowane przez Użytkownika strony Teatru

Każdy Użytkownik strony Teatru powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na korzystanie przez nas z plików Cookies albo chcesz ograniczyć zakres korzystania z plików Cookies, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych (poniżej aktywne śledzenie stron przeglądarek), np.:

 1. w przeglądarce Internet Explorer
 2. w przeglądarce Microsoft Edge
 3. w przeglądarce Mozilla Firefox
 4. w przeglądarce Chrome
 5. w przeglądarce Opera
 6. w przeglądarce Safari

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies (w całości lub w części).
Istnieje także możliwość zablokowania działania Google Analytics przez Użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki, który można pobrać ze strony dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout , który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez Użytkownika.
Należy jednak zauważyć, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony Teatru.

Przekazywanie informacji o stosowanej Polityce prywatności i stosowania plików Cookies

Polityka prywatności i stosowania plików Cookies Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia publikowana jest na stronie internetowej https://teatrkomedia.pl/ .

Nowelizacje Polityki prywatności

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane, w zależności od dokonywanych zmian na stronie Teatru oraz zmian wynikających z przepisów prawa.

DO GÓRY
CC