Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Biuletyn Informacji Publicznej

KUP BILETY

Dołącz do naszego newslettera!

Voucher teatru komedia w Warszawie jest idealny na prezent VOD TEATR KOMEDIA

Status prawny Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia

Północne Centrum Sztuki Teatr „Komedia” w Warszawie, zwane dalej Teatrem działa w oparciu o następujące ustawy:

 • 1. Ustawę z dnia 25 października 1991 r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 z późn. zm.)
 • 2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • 3. Ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy
  (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
 • 4. Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (Dz.U z 2003 r. Nr. 15,poz.148 z późn. zm.),

Teatr obowiązuje również „Statut” ustanowiony uchwałą nr. XXXVIII/993/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku.

POBIERZ STATUT TEATRU

Teatr jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Samodzielnie gospodaruje przekazanym mu, jak również nabytym w trakcie działalności, mieniem.

Teatr figuruje w rejestrze Instytucji Kultury m.st.Warszawy pod numerem RIA/121/85

Teatr, swoją działalnością obejmuje głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Często jego działalność rozszerza się poza granice kraju.

Stała siedziba Teatru znajduje się w Warszawie.

Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

Pieczę nad funkcjonowaniem Teatru sprawują organy m.st. Warszawy – obecnie Biuro Kultury.

DO GÓRY
CC