Przejdź do treściPrzejdź do nawigacji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dołącz do naszego newslettera!

Plan postępowań 2019

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Warszawie ul. Słowackiego 19 a działając na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym 2019:

plan-postepowan-2019

Postępowania 2019

Sprawa 3/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest:
Obsługa widowni teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Otwarcie ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Ogłoszenie nr 510134941 o udzieleniu zamówienia

 

Sprawa 2/2019

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie nr 554466

SIWZ

Przetarg Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie grupa kapitalowa

Zapytania z dnia 3.06.2019

Protokól otwarcie ofert 07.06.2019

Informacja o wyborze oferty

 

Sprawa 1/2019

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogłoszenie nr 510057590

Informacja o wyborze oferty

Protokol-otwarcie-ofert-05.03.2019

Ogloszenie-nr-517609

SIWZ.02.2019

Zalacznik-nr-1-do-SIWZ-02-2019

Zalacznik-nr-2-do-SIWZ-oswiadczenia-wykonawcy-02-2019

Zalacznik-nr-3-do-SIWZ-formularz-ofertowy-02-2019

Zalacznik-nr-4-do-SIWZ-wzor-umowy-02-2019

Zalacznik-nr-5-do-SIWZ-oswiadczenie-grupa-kapitalowa-02-2019

odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow

Postępowania 2018

Sprawa 3/2018

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie nr 618511

SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zalacznik nr 2 do SIWZ Oswiadczenia wykonawcy – poprawiony

Zalacznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy

Zalacznik nr 4 do SIWZ wzor umowy

Zalacznik nr 5 do SIWZ oswiadczenie grupa kapitalowa – poprawiony

Protokol otwarcie ofert 26.09.2018

Informacja o wynikach postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500245057

 

Sprawa 2/2018

Przetarg nieograniczony

USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI TEATR KOMEDIA W WARSZAWIE

Ogloszenie-nr-589558

SIWZ.2.2018

Zalacznik.nr 2.do.SIWZ.Oswiadczenia.wykonawcy

Zalacznik.nr.1.do.SIWZ

Zalacznik.nr.3.do.SIWZ.formularz.ofertowy

Zalacznik.nr.4.do.SIWZ.Wzor.umowy

Zalacznik.nr.5.do.SIWZ.oswiadczenie.grupa.kapitalowa

odpowiedzi.na.zapytania.18.07

Protokol-otwarcie

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Sprawa 1/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

Przedmiotem zamówienia jest:

Obsługa widowni teatralnej oraz szatni Północnego Centrum Sztuki Teatru Komedia w Warszawie

Pobierz ogłoszenie o przetargu (pdf)

Modyfikacja ogłoszenia (postępowanie nr 1/2018)

Informacja z publicznego otwarcia ofert 6.07.2018

Wyniki-postepowania

Informacja o udzieleniu zamówienia

DO GÓRY